Project1 - gcd method

שלום,

ניסיתי לפתור את הבעיה בproject1 אך אני תוהה לגבי הלוגיקה של gcd - אני לא מבינה שני דברים בקוד ואני לא בטוחה האם לממש את הקוד כפי שהוא או לתקן את הערכים למה שנראה לי נכון.

בשורה 6 עבור החזקה חשבתי שאם מתקיים שיוויון בין הערכים החזקה צריכה להיות 1, שכן המחלק הגדול ביותר הוא הערך המשותף לערכים, שזה הערך עצמו בחזקת 1. לא ברור לי למה מחזירים בחזקת 0.

בשורה 17 הבסיס המוחזר הוא המספר 1 אך במקרה זה תמיד המספר שיצא בפלט הוא 1, ללא תלות בחזקה כלל. חשבתי שהגיוני שהמספר יהיה 2 בגלל שאנחנו מונים בקוד את כמות חלוקת המספרים ב2.

תודה רבה,
ים